Sofia Airport Center бе награденнапрестижните b2b Awards

Четвъртотоизданиенаконкурса b2b Awards награди най-добритепредприемачи, най-иновативнитекомпании, най-креативнитепространства, както и социално – отговорникампании, използващииновативномисленезапостиганеназначимирезултати

Средголямаконкуренцияотизключителнипроекти, Sofia Airport Center (SAC) (управляван от Ceres Management Services) ,спечелинаградазаиновативна идея.Проектът „Fasten Your Seatbelts “, организирансъвместно с all6 и ултрамаратонецътКрасиГеоргиев бе с цел да повиши информираността сред работещите в офиси – колко полезни са физическите активности. С лесни, но ефективни упражнения – първата фаза на кампанията протече онлайн, а втората офлайн – в тучния парк на SAC.

Журитодадесвоятаоценка напроектапоследнитекритерии: устойчиво и иновативноповедение, оригиналностнаидеите, ефективностотреализацията, новаторствопоотношение и на подхода и иновативност в начина, покойто е бил  комуникиран.

Бизнесцентъра, собственост на Revetas Capital, печелипореднатанаграда в категориизасоциалникаузи.

Отличиятана b2b Media в над 20 категориисиподелихакомпании с иновативни, креативни и социално-отговорнипроектиотразличнисектори у нас.

Park Center Sofai, ощееднаотсградите, коитоуправлява Ceres Management Services, същобеотличена с пореднанаграда в категорията „Социално отговорна кампания“.

Средпобедителитебяхакомпаниикато: Telerik Academy, ФондацияКаузи, новатабългарскасупермаркетверига ЕДЕА, ИкономическагрупаМонбат, ТелелинкБизнесСървисис, УниКредитБулбанк, TBI Bank, Progress, Американскияуниверситет в България, ПолиграфияОфис Център, дветечастнинационалнителевизии bTV и NOVA, Dentsu Aegis Network Bulgaria, Coca-Cola HBC Bulgaria,АртексИнженеринг АД, TELUS International Europe, А1 и мн. други.