Работна среда
от ново поколение

Бъдещи площи

Фаза II на Sofia Airport Center ще включва допълнителни офиси клас А и сграда с удобства. Разнообразието от нови търговски обекти и услуги за служителите и гостите на комплекса, ще допринесе за осигуряването на още по-удобна и удовлетворяваща работна среда. 

 

В стремежа си за постигане на по-високо качество, Ceres Management Services – управляващата компания на комплекса, ще сертифицира бъдещите сгради по LEED®. Фаза I вече притежава сертификат LEED Gold, но новите сгради ще покриват по-нови и по-строги критерии за устойчивост.

1/2

Оставаме на разоложение да обсъдим вашите нужди от площи. 

 

За повече информация, моля свържете се с:

 

Олга Стоичкова, CPM /търговски директор/

T: +359 89 78 59 599
E-mail: os@cerescee.com 

2/2