Отнасяме се с грижа към бъдещите поколения

Sofia Airport Center е един от най-забележителните устойчиви проекти в региона на Югоизточна Европа. Компанията, която го развива, управлява и притежава има дългогодишен опит в недвижимите имоти по цял свят и предпочитание към създаване на устойчиви проекти, заради положителното им екологично и социално въздействие.

 

С попадането на благосъстоянието и производителността на служителите на фокус, компаниите стават все по-критични към работната среда. Вземайки това предвид, ние създадохме първия в България офис проект със златен сертификат за устойчивост LEED Gold.

1/2

Sofia Airport Center е създаден с мисълта за служителите, обществото и бъдещите поколения. Всички работещи в комплекса се наслаждават на здравословна и комфортна работна среда, а компаниите имат по-ниски оперативни разходи в сравнение с конвенционалните сгради.

Устойчивите сгради са проектирани да: 

  • повишат продуктивността на служителите в тях;
  • подобрят физическото и психологическото им благосъстояние;
  • намалят оперативните разходи и разходите за поддръжка;
  • намалят емисиите на парникови газове;
  • намалят количеството на твърдите отпадъци;
2/2