Нашият бизнес - това сте Вие!

Добре дошли в Ръководство на наемателя!

 

Тук може да намерите информация относно работните часове на комплекса и достъпа до сградите, сградните системи и съоръжения, правилата и процедурите в комплекса, както и процедури по евакуация при възникване на форсмажорни обстоятелства.