НЕДЕЛИНА ТРАЙКОВА

Подпомага мениджърите по управление на собствеността в текущите им операции,  връзките с наемателите и организиране на събития.

Младшият мениджър по управление на собствеността:

 • е основният ви  контакт при  запитвания, заявки, нужда от  информация относно всички планирани и аварийни дейности и графици за поддръжка;
 • приема и обработва всички заявки, разпределя ги по съответните отдели за разрешаване, прави проверки след завършване на работата,  търси обратна връзка от вас, за да сме сигурни, че сте удовлетворени от предприетите от нас дейности и свършена работа;
 • е на разположение, за да ви помогне при организиране на специални събития, конференции и тиймбилдинг дейности и следи всички ваши заявки да бъдат изпълнени коректно и на време.

Детайли:

+359 2 492 38 00

nt@cerescee.com

Детайли:

малинка маринкина

Oтговорна за управлението на Логистичния комплекс на София Еърпорт Център.

Вашият мениджър „Управление на собствеността“:

 • е основен контакт при текущи операции на сградния фонд и свързаните с това финанси.
 • е пряко отговорен за осигуряването на сигурна, привлекателна и ефективно поддържана среда за вашата компания, за създаване и развитие на управленски политики и процедури, както и програми за задържане на клиенти;
 • дейността на Пропърти мениджъра се подпомага от екип от инженери, офицери по сигурността и административен персонал;
 • е на разположение да помага за разрешаване на всякакви проблеми, изисквания, да отговоря на въпроси и да се уверява, че нашите услуги са предоставени ефективно и всички ваши нужди са удовлетворени.

Детайли:

+359 2 492 38 14

mem@cerescee.com

Искра Томова

Подпомага мениджърите по управление на собствеността в текущите им операции,  връзките с наемателите и организиране на събития.

Младшият мениджър по управление на собствеността: 

 • е основният ви  контакт при  запитвания, заявки, нужда от  информация относно всички планирани и аварийни дейности и графици за поддръжка;
 • приема и обработва всички заявки, разпределя ги по съответните отдели за разрешаване, прави проверки след завършване на работата,  търси обратна връзка от вас, за да сме сигурни, че сте удовлетворени от предприетите от нас дейности и свършена работа;
 • е на разположение, за да ви помогне при организиране на специални събития, конференции и тиймбилдинг дейности и следи всички ваши заявки да бъдат изпълнени коректно и на време.

Детайли:

+359 2 492 38 01

it@cerescee.com

Калин Божилов

Подпомага Главния инженер в дейността му по изправността и функционалността на всички системи и инсталации на „София Еърпорт Център“, както и директно обработва всички заявки за ремонт.

Вашият Сграден инженер:

 • е първият човек, който ще се отзове на вашата заявка за обслужване в сградата;
 • инспектира работата на доставчиците и гарантира, че тяхната работа отговаря на стандартите и изискванията за самата сграда;
 • е на разположение да ви окаже помощ и отговори на всички ваши въпроси и искания относно системите и инсталациите в сградата, да ви инструктира и посъветва за енергоспестяване, системи и процедури за безопасност.

Детайли:

+359 2 492 38 11

kb@cerescee.com