Общество

Създадохме Sofia Airport Center с мисълта за бъдещите поколения и местното общество.

 

Вярваме в каузите посветени на образованието и социалните грижи в страната. Оказваме подкрепа на различни неправителствени организации и особено близка чувстваме каузата на фондация "Заедно в час". Те работят, за да осигурят достъп до качествено образование на всяка дете в България, изпращайки мотивирани млади професионалисити да преподават в малките населени места.