Eldraiv станции за зареждане на електромобили в София Еърпорт Център

Като още една крачка по „зелената линия“, която следваме, от тази есен в подземния паркинг на SAC са инсталирани две зарядни АС станции за електромобили с мощност 22 кВ,.
Локацията ни официално е вече част от публичната мрежа на Eldrive, в която за удобство на собствениците на електромобили са отбелязани всички точки за зареждане в страната.
Информация и подробни инструкции за използване на новите заряни станции е поместена на самите устройства.