EN | BG

Want to know more

For more information about the Life in Sofia Airport Center - new amenities, activities or upcoming events, please send us your enquiry or visit us at our Management Office in Building B3, ent. 4, suite R.

Verification code
captcha

 С настоящото декларирам, че съм запознат с Политика за защита на лични данни и давам доброволно изричното си информирано съгласие София Еърпорт Център да обработва предоставените от мен лични данни съгласно условията на тази Политика за защита на лични данни във връзка с отправени от мен запитвания. Това съгласие мога да оттегля по всяко време чрез имейл на адрес: ns@cerescee.com